Teching clips: Morote dori & awase

Sorgente: Aikido – Mushin no Shin Dojo – Home