Aikido Seminar Hitohira Saito Sensei – Sacile 2012